• Polityka prywatności

Serwisu: sklep internetowy Defacto Lupus – Ubierz Wilka (www.dlsklep.pl)

1. Informacje ogólne.

 1. Operatorem Sklepu (Serwisu) Defacto Lupus - Ubierz Wilka jest Viktorson Michał Jaroń, ul. Długa 80, 08-430 Żelechów, kontakt@dlsklep.pl.
 2. Sklep realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
  • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. “ciasteczka”).
  • Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego cyber_Folks.pl, funkcjonującego pod adresem https://cyberfolks.pl.

2. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Sklep Defacto Lupus - Ubierz Wilka jest Viktorson Michał Jaroń, ul. Długa 80, 08-430 Żelechów, kontakt@dlsklep.pl.
 2. Dane osobowe w Sklepie przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1), zwanym dalej RODO oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).
 3. Administrator przetwarza dane osobowe zarejestrowanych Użytkowników w celu realizacji złożonych przez Użytkowników w Sklepie zamówień.
 4. Sklep przechowuje i przetwarza dane osobowe Użytkowników przez okres 5 lat od dnia zakończenia realizacji umowy kupna-sprzedaży z uwagi na brzmienie art. 74 ust. 2 pkt 4 Ustawy o rachunkowości. Okres ten może być dłuższy o ile Użytkownik, którego dane dotyczą, nie usunie konta.
 5. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu realizacji zamówienia złożonego przez Użytkownika.
 6. Rejestracja w sklepie (założenie konta Użytkownika) jest dobrowolna. Zarejestrowani Użytkownicy mogą korzystać z promocji oraz rabatów.
 7. Rejestracja w Sklepie nie jest konieczna do złożenia zamówienia. Użytkownicy niezarejestrowani mogą składać zamówienia w Sklepie.
 8. Administrator w celu prowadzenia konta  Użytkownika gromadzi następujące dane w Sklepie:
  • a) nazwisko i imię; 
  • b) nazwa firmy; 
  • c) numer identyfikacji podatnika;
  • d) adres korespondencyjny; 
  • e) adres poczty elektronicznej;
  • f) numer telefonu.
 9. Dane, o których mowa w pkt 8 lit. a, d, e podawane są przez Użytkownika fakultatywnie i są niezbędne do realizacji złożonego przez Użytkownika zamówienia.
 10. Sklep może automatycznie gromadzić informacje o parametrach połączenia Użytkownika (oznaczenie czasu, adres IP).
 11. Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 12. Każdy z Użytkowników, który założył konto w Sklepie, może w dowolnym czasie zażądać jego usunięcia. Konto zostanie skasowane natychmiast lub po zrealizowaniu zamówień do niego przypisanych. Wszystkie dane zostaną skasowane z bazy danych Sklepu. Wyjątek stanowią dane, których okres przechowywania wynika z art. 74 ust. 2 pkt 4 Ustawy o rachunkowości.
 13. W celu realizacji przysługujących mu praw Użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem danych osobowych Sklepu.
 14. W przypadku Użytkowników zarejestrowanych można także sprostować dane poprzez formularz do edycji profilu użytkownika.
 15. Odtworzenie usuniętego konta nie będzie możliwe.
 16. Sklpe nie prowadzi przetwarzania danych w formie profilowania.
 17. Organem nadzoru, do którego Użytkownik ma prawo wnieść skargę jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

3. Udostępnienie danych.

 1. Dane Użytkowników podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
 3. Sklep może mieć obowiązek udzielania zebranych informacji upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
 4. Dane podane przez Użytkownika są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi zamówienia lub kontaktu.
 5. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi np.: serwisy obsługujące płatności, firmy dostartczające przesyłki lub też inne podmioty, z którymi Sklep w tym zakresie współpracuje.
 6. Dane Użytjkowników nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

5. Bezpieczeństwo danych.

 1. Sklep zbudowany został w oparciu o najnowsze technologie na wzór rozwiązań sprawdzonych na całym świecie.
 2. Techniczne i organizacyjne mechanizmy ochrony danych osobowych dobierane są z uwzględnieniem charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze, adekwatnie do zidentyfikowanych zagrożeń.

6. Informacja o plikach cookies.

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  • określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywanych w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
 10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

7. Logi serwera.

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  • czas nadejścia zapytania,
  • czas wysłania odpowiedzi,
  • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  • informacje o przeglądarce użytkownika,
  • Informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

8. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.