KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego RODO) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Viktorson Michał Jaroń, ul. Długa 80, 08-430 Żelechów, kontakt@dlsklep.pl;
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wysyłki zamówionych produktów oraz mogą być przetwarzane w celu realizacji płatności elektronicznej
  za zakupione produkty;
 3. Pani/Pana dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 pkt a, b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję (RODO);
 4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą operatorzy pocztowi i/lub firmy kurierskie w zależności od wybranej przez Panią/Pana formę wysyłki,
  a dane przekazywane będą celem realizacji wysyłki zakupionych towarów;
 5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych może być operator płatności elektronicznych w zależności od wybranego przez Panią/Pana sposobu zapłaty za zakupiony towar;
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych;
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od rozwiązania umowy z uwagi na brzmienie art. 74 ust. 2 pkt 4 Ustawy
  o rachunkowości. Okres ten może być dłuższy o ile Pani/Pan nie usunie konta użytkownika, którego dane dotyczą;
 8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo
  do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 9. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO);
 10. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zrealizowania umowy kupna-sprzedaży poprzez niemożność wysłania Panu/Pani zakupionego towaru;
 11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również nie będą przetwarzane w formie profilowania.