Dokumenty do pobrania:

Regulamin - Plik .pdf zawierający regulamin obowiązujący w sklepie Defacto Lupus - Ubierz Wilka.

Odstąpienie od umowy - Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Reklamacja - Druk zgłoszenia reklamacji.

Polityka prywatności - Plik .pdf zawierający politykę prywatności sklepu Defacto Lupus - Ubierz Wilka.

Klauzula informacyjna - Plik .pdf zawierający klauzulę informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych.