Pomimo aktualnej sytuacji pracujemy terminowo. Ograniczyliśmy także ilość osób mających dostęp do Państwa zamówienia.